Zavři
Obchodní galerie
9:00 - 21:00
HM TESCO
6:00 - 22:00
Hledej v OC HANÁ
Hledej v OC HANÁ
Hledej v OC HANÁ
Informace pro zákazníky

OZNÁMENÍ O POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

Vážení návštěvníci a účastníci akcí obchodního centra,

společnost NC Hana Olomouc a.s., IČ: 28920261, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 15380, jako vlastník obchodního centra OC Haná (dále jen „správce“) vám tímto oznamuje, že v rámci jednotlivých marketingových akcí pořádaných správcem mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy oficiálním fotografem správce, a to za účelem dokumentace akce a následné přiměřené propagaci na webových stránkách správce (www.ochana.cz), facebookovém (www.facebook.com/ObchodniCentrumHANA) nebo instagramovém (www.instagram.com/hanaolomouc) profilu správce. Bez pořízených záznamů pro zmíněný účel bychom nemohli informovat veřejnost o uskutečněných akcích, propagovat obchodní centrum a připomenout průběh akcí a atmosféru, která na nich panovala.

Tímto se správce zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s veškerými právními předpisy a osobní údaje důsledně chránit. Za účelem ochrany dat má správce nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Dále se správce zavazuje k zachování důstojnosti a cti snímaných a zveřejňovaných subjektů údajů a dále k vynaložení maximálního úsilí, aby fotodokumentace nezahrnovala cílené fotografie jednotlivých osob bez existence jejich předchozího svolení.

Obrazové a zvukové záznamy budou na digitálních úložištích uchovány po dobu 10 let a na webových stránkách, facebookovém nebo instagramovém profilu zveřejněny po dobu 10 let.

Z pořízených fotografií nebo záznamů nebudou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách a k zobrazeným a zaznamenaným osobám nebudou systematicky přiřazovány další osobní údaje, nedojde tedy ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR.
 
Pokud nesouhlasíte s pořízením záznamu své podobizny a/nebo jejím následným zveřejněním dle výše uvedených podmínek, můžete nesouhlas vyjádřit a) bezprostředně při pořízení snímku; b) e-mailem na adresu ochana@imnew.cz; nebo c) v kanceláři správy obchodního centra. Vaše fotografie bude následně z digitálního nosiče a/nebo výše uvedených webů bezodkladně odstraněna.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno správně, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou www.uoou.cz.

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s výše uvedeným zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím emailu ochana@imnew.cz.